Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Κινηματογράφος και Εκπαίδευση

                                   Πρόγραμμα Πολιτιστικού Θέματος: 

                                       Ταινία Μικρού Μήκους

 

Παρουσιάζοντας το Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Ν.Καβάλας, εκπαιδευτικοί και μια μητέρα, δίνουν εξηγήσεις......προβληματίζονται.....
και αναρωτιούνται, σ'αυτή την ταινία μικρού μήκους
που σκηνοθέτησε ο Ξένης Απόστολος....
 

-------------------------------------------------------------------

 

 

 

-------------------------------------------------------------------
Σχολικό Έτος 2012-2013
 

Καθηγητής: Ξένης Απόστολος  (Π.Ε. 11 Γυμναστής)