Υποδομή

 

  • Εργαστήριο Βιολογικής Καλλιέργειας
  • Εργαστήριο Τουριστικών Επαγγελμάτων
  • Εργαστήριο Πληροφορικής
  • 2 Αίθουσες Διδασκαλίας
  • Αίθουσα Δομημένης Εκπαίδευσης ( Μέθοδος Teacch )
  • Γραφείο Κοινωνικής Λειτουργού
  • Γυμναστήριο
  • Κουζίνα-Τραπεζαρία