Υποστηρικτικές Υπηρεσίες

Οι εκπαιδευτικές διαδικασίες υποστηρίζονται από τις παρακάτω υπηρεσίες : 

 • Ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη 

Πραγματοποιούνται ατομικές και ομαδικές συνεδρίες με τους μαθητές,  
με  στόχο  τα παιδιά να  έχουν την ευκαιρία να εξωτερικεύσουν τις σκέψεις
και τα συναισθήματα τους, και να ανακαλύψουν τις ικανότητες τους.
Στόχος είναι η διαχείριση των συναισθημάτων τους,
κυρίως να μάθουν να διαχειρίζονται τα αρνητικά συναισθήματα 
και τις δύσκολες καταστάσεις που ίσως αντιμετωπίζουν ή θα τους
προκύψουν στο μέλλον, 
και  η ενίσχυση  της  αυτοεκτίμησής τους.

Επίσης, εφαρμόζονται κατάλληλα προγράμματα και πραγματοποιούνται
δραστηριότητες, προσανατολισμένες στους παραπάνω στόχους.
 

 

Σχετικά Προγράμματα -  Δραστηριότητες 

 • Πρόγραμμα  συναισθηματικής και κοινωνικής αγωγής. 

 

Το πρόγραμμα ακολουθείται κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς
και έχει σαν στόχο:
  

 • Τη γνωριμία με τα συναισθήματα και  τη διάκριση των διαφορετικών συναισθημάτων
  και του τρόπου εκδήλωσης τους
 • Τη γνωριμία με τις σκέψεις
 • Την κατανόηση της σχέσης ανάμεσα στα συναισθήματα, την σκέψη και τη συμπεριφορά
 • Την αλλαγή των αρνητικών σκέψεων και τη διαχείριση των δύσκολων καταστάσεων
  που ενδέχεται  να αντιμετωπίσει το παιδί.
 • Την Εκπαίδευση στον τρόπο επίλυσης των καθημερινών προβλημάτων του. 

 

Δείτε την:
εικαστική δραστηριότητα  ?Η προσωπική μου Μαργαρίτα?
που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, 
κατά το σχολικό έτος 2012-2013.