Το Σχολείο μας

Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ)   Ν.Καβάλας

Είναι ένα νεοσύστατο ειδικό σχολείο, που ξεκίνησε τη λειτουργία του, το Σεπτέμβριο του 2012 και  βρίσκεται στη Ν. Καρβάλη. Είναι το μοναδικό Δημόσιο Ειδικό Σχολείο Δ/θμιας Εκπαίδευσης του Νομού και απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 14 - 22 ετών, αποφοίτους ειδικού ή γενικού δημοτικού σχολείου, με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να φοιτήσουν στο ΕΕΕΕΚ για 5 έως 8 χρόνια, ανάλογα με τις εξειδικεύσεις και τις εκπαιδευτικές ανάγκες τους. Στο σχολείο μας  φοιτούν φέτος (σχολική χρονιά 2013-2014),  22 μαθητές, σε ολιγομελή τμήματα, ώστε το πρόγραμμα να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες τους και παράλληλα να ενισχύεται η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας. Οι εκπαιδευτικοί και το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου, ενισχύουν τη μάθηση, την ανάπτυξη τόσο των κοινωνικών όσο και των τεχνικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων και παρέχουν στους μαθητές όλα τα απαραίτητα εφόδια για τη μετάβαση στην ενήλικη ζωή.Το σχολείο μας 
βρίσκεται στη Νέα Καρβάλη
(10 χλμ. περίπου ανατολικά της Καβάλας)

 

 Φωτογραφίες του Σχολείου μας

 

 

Πρόσθετες πληροφορίες